Английски език – мода или необходимост

Мода ли е английския език? Защо е необходимо да учим английски език още в детската градина? Днес да говориш английски език е не само модерно, но и задължително.