Защо кредит онлайн, а не от физически офис?

Удобството е основен приоритет на съвременния потребител и това е напълно разбираемо. Всеки потенциален клиент избира продукт или услуга, които му се предлагат по възможно най-удобния за него начин, а това в съвременния свят означава – онлайн. Да ползваш услуга изцяло по интернет ти дава безспорни удобства – пестиш време, нерви и разбира се, средства.

За всеки потребител, решил да вземе краткосрочен финансов заем удобството е следващото, на което ще обърне внимание, след условията, които му се предлагат, разбира се. Статистиката от последните години сочи, че потребителите на бързи кредити предпочитат да кандидатстват за кредит онлайн, вместо да посещават физически офис на компанията кредитор или пункт на някой от нейните партньори.

Бързи кредити онлайн вече вземат не само по-младите потребители, но и хората, за които интернет все още не е достатъчно позната територия. Лекотата на кандидатстване, одобрение и отпускане на заема, наред с бързината и сведените до минимум формалности карат хората да предпочетат именно този начин на кредитиране, пред остарелите методи, включващи чакане пред гишета, общуване с изнервени служители и възможност да пропуснат важни детайли, поради недостиг на време. При онлайн кредитирането тези неприятни аспекти липсват напълно.

Защо кредит на месечни вноски?

Повечето видове краткосрочни кредити, отпускани от небанкови кредитори се погасяват на равни седмични вноски, като броят на вноските се определя от индивидуалния погасителен план. Всеки кредитополучател избира за какъв период и с колко на брой вноски ще погаси своя кредит, но като цяло, този начин на изплащане на заема не е особено удобен за родния потребител.

Седмичното погасяване на един бърз кредит, отпуснат онлайн е удобство за потребителите в европейските страни, където изплащането на паричните възнаграждения се прави в края на всяка работна седмица. У нас този метод на разплащане все още не е актуален. Заплатите на служителите в частния и държавния сектор все още се изплащат веднъж месечно или в някои случаи два пъти – в случай, че се предлага авансово изплащане на част от възнаграждението.

Погасяването на потребителския кредит на седмични вноски е нерентабилно за средностатическия потребител, който получава своята заплата веднъж в месеца. За негово максимално удобство са създадени краткосрочните бързи кредити онлайн с месечни вноски, като техният брой зависи от индивидуалния погасителен план, размера на сумата и срокът на погасяване.

Какъв погасителен план се предлага при тази услуга?

При кредит на месечни вноски, както и при повечето бързи кредити, отпускани онлайн се дава възможност на клиента сам да определи планът, който е най-удобен за него. Вероятно най-голямото удобство при онлайн кредитирането е кредитният калкулатор, който дава възможност на клиента сам да изчисли какъв ще бъде размера на сумата, която трябва да върне, на база погасителен срок и брой на месечните вноски.

На какви условия трябва да отговарят клиентите, за да вземат кредит на месечни вноски?

Небанковите кредитни институции предлагат максимално достъпни услуги, като са свели изискванията за кандидатите до две съвсем прости условия. Всеки кандидат за кредит трябва да бъде пълнолетен ( в някои случаи да има навършени 21 години) и да разполага с валидна лична карта. Чистото кредитно досие също е фактор при кандидатстване за кредит, тъй като необслужени или просрочени предишни заеми могат да дадат основание за отказ. В повечето случаи кредити се отпускат и на хора с лоша кредитна история, макар и при по-високи лихви, като гаранция за обезпечаване на кредита.

Какви са лихвените проценти при бързите кредити с месечни вноски?

Допустимите от българското законодателство лихви при бързите кредити онлайн с месечни вноски са 50%, като това се отнася за процента на ГПР (годишен процент на разходите). Допълнителните такси и комисионни се определят индивидуално на база погасителен план, размер на кредита и кредитната история на всеки кандидат за заем.

Изисква ли се доказване на доход при кандидатстване за кредит с месечни вноски?

При повечето небанкови кредитни институции не се изисква лицата, кандидатстващи за кредит да предоставят ефективен трудов договор. Това прави всички бързи кредити онлайн с месечни вноски подходящи за жени, ползващи отпуск по майчинство, за лица, които не са назначени на трудов договор, за пенсионери, студенти и хора, работещи на свободна практика. За всякака фирма кредитор е важно кандидатите за кредит да могат да обслужват редовно и коректно своите плащания, поради което в някои случаи има изискване за осигуряване на гаранции.

Каква е максималната сума, отпускана при този вид бързи кредити?

При различните компании условията варират, като при болшинството кредитни фирми максималната сума, която може да се отпусне е 2000–3000 лв. Срокът на погасяване също се различава при отделните комании, като максималният срок за изплащане на заема е 18 месеца с фиксирани месечни вноски. Имайте предвид, че колкото по-дълъг е погасителният период, толкова по-висока се оказва крайната сума, която трябва да върнете. За да избегнете излишно оскъпяване, изберете по-кратък погасителен план, стига това да е възможно.