Защо да учим немски език?

Защо да учим немски? Немският език е един от популярните и предпочитани за изучаване езици. Той е добра атестация за всяко професионално развитие и кариера.