Кой е единственият алгоритъм...

Цялостното разбиране на намеренията и концепцията на Google ще ви позволи да изградите по-дългосрочна стратегия на оптимизацията за търсачки.