Фумигация - основен инсектициден метод за борба с вредните насекоми

Дезинсекцията е основен метод за борба срещу вредните насекоми. Това е комплексна система от мерки и способи за унищожаване на вредителите.