Изработка на лого се свързва тясно с изграждането на една фирмена идентичност, което говори за самата фирма красноречиво. И все пак, за да стане спойката в процеса по създаването на логото и последващата изградена идентичност е нужно едно лого да бъде създадено и изработено професионално. Колкото и да сме говорили за създаване на професионално лого и колкото и да изглежда лесно, стъпките към успешното му създаване може и да са трънливи, особено когато целим изявяване на една корпоративна идентичност на фирма. И така следва да си зададем поне няколко въпроса в процеса на проектиране и изграждане на фирмено лого с цел идентификация. Те са следните?

Каква е фирмата, за която създаваме логото и какво иска да каже на потребителя?

Едно лого е фина сплав от проучване, претворяване на данните във изображение и насищане с послание. За да се стремим към този тип проектиране обаче, следва да се запознаем с цялата дейност на фирмата поръчител на лого дизайна и изработката му. Това означава да се запитаме, какво произвежда или предлага тя, как се налага или смята да се наложи сред клиентите и конкурентите на пазара и защо и е логото най-вече? Естествено изработка на лого се налага и трябва именно в тясна взаимовръзка с фирмената идентичност и цели, като само така се постига желаната корпоративна насоченост пред клиентите. Систематизацията на тези първични данни ни дават началните идеи за фирменото лого.

Какво ще бъде логото статично, динамично или комплексно?

След като веднъж сме напипали така да се каже фирмената идентичност и цел е време да се замислим, в какъв точно образ искаме да я облечем, за да ни върши най-успешна работа! Тук на помощ ни идва всякакъв вид визуализация и вплитането в нея на послание. Може би клиента ни има силна марка или специфично име! Може би неговата дейност е емблематична по определен начин или масово срещана. Размишлявайки над желанията на фирмата поръчител и общата картина за нейната специфика – идва да заключим и какви действия ще предприемем. Така например динамиката в едно лого, чрез анимация е за фирми, които са по-развлекателни, докато за сериозните корпорации статиката е символ на традиция и рентабилност. И все пак комплексното лого е най-добрият вариант, защото то говори само по себе си за корпоративна идентичност, без дори да изпадаме в условности!

Как ще постигнем минимален дизайн, тоест цвят, форма и формат?

За едно лого е много важно то да бъде премерено. Както всеки малък детайл, така и тази своеобразна визитка на фирмата работи за представянето и, не за нейното буквално обрисуване. Затова решението, как точно ще боравим с цвета и формата, и как точно ще изградим дизайна? – е много важен. Относно цвета по-малкото винаги е повече, защото ярките тонове изострят вниманието, но ни дистанцират от общото цяло. Важното е в този цвят да включим цветната палитра на фирмата, ако тя вече има изградена такава. За формата винаги стой въпросът – абстрактна, под формата на букви и текст или стандартна представена по нестандартен начин? Което и да се избере, въпросът е изявява ли достатъчно чисто корпоративна идентичност, която стой в основата на самото лого. Ако не, то значи нещо в работата ни не се е случило, както трябва! От функционална гледна точка едно лого е винаги обект на използване под много форми и размери. Затова именно функционалната му страна е един от важните елементи за успешната му направа. То трябва да стой достатъчно добре на една малка визитна картичка и едновременно с това да може да се използва за голяма банерна реклама например. При това в процеса всичко от най-малката буква и цвят, до картинката трябва да се вижда кристално ясно!

Корпоративна идентичност на фирма се гради с години. Тя е незаменима част от доверието на клиентите, от тяхната ангажираност и отзиви, но най-вече от представянето на фирмата пред тях в цялостния и имидж, а именно с логото и дизайна му, с рекламните материали, събитията и всичко, което цели популяризиране на бизнес идентичността. Затова и малкото лого има толкова голяма задача – на идентификатор и своеобразен посланик.

За статията:
Изработка на лого и корпоративна идентичност на фирма
Заглавие:
Изработка на лого и корпоративна идентичност на фирма
Описание:
Корпоративна идентичност на фирма се гради с години. Изработка на лого се свързва тясно с изграждането на една фирмена идентичност.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: