счетоводна фирма Кей Ди Кей Коректив ЕООД

Динамиката в бизнеса, финансовата криза и промените в законите доведоха до повишаване на интереса и търсенето на счетоводни услуги