Доста често сме виждали ситуация, в която клиентите слагат на пауза дадени ключови думи, защото те не водят до кликове или до желаните импресии. Този метод със сигурност ще ви помогне да се справите с ключовите думи, които не се справят толкова добре, но далеч не е единственият метод. Когато става въпрос за определяне на ключови думи и установяване на причината, поради която те не печелят толкова кликове или нямат особено голямо търсене, то трябва да се обърнете към метриката “дял на импресиите”.

Това е броят на импресиите, които сте получили, разделен на броя на импресиите, за които са ви дали прогноза, че ще получите. Обикновено тези прогнози са базирани на това какви са настройките за таргетиране на рекламите ви, наддаванията ви, качесвеният рейтинг и статусът на одобрение. Може да прегледате данните за дяла на импресиите на ниво кампания, рекламна група и ключови думи.

Видове дялове на импресиите в AdWords

Тази метрика не е просто едно число, има различни аспекти, които може да използвате, за да получите дори по-задълбочен анализ. Ето и различните видове на дялове на импресии:

  • дял на импресии за търсене – това е делът само за импресии, генерирани чрез мрежата за търсене;
  • дисплеен дял на импресии – делът за импресии само за импресии, които са генерирани, чрез Дисплейната мрежа;
  • изгубен дял на импресии за търсене (бюджет) – това представлява процентът импресии, които сте загубили за Мрежата за търсене, в следствие на недостатъчен бюджет (тези данни са достъпни само на ниво кампания);
  • дисплеен дял за изгубени импресии (бюджет) – процентът импресии, които сте загубили за Дисплейната мрежав следствие на недостатъчен бюджет;
  • изгубен дял на импресии за търсене (класиране) – процентът импресии, които сте изгубили за Мрежата за търсене в следствие на нисък Ad rank;
  • дисплеен дял за изгубени импресии (класиране) – процентът импресии, които сте изгубили за Дисплейната мрежа в следствие на нисък Ad rank.

Делът на импресиите е важен, защото ви дава индикация защо дадена ключова дума може и да не се представя добре. На база на информацията, която споменахме по-горе, може да разберете кои ключови думи не се представят добре заради проблеми с наддаването или бюджета, които са два много важни фактора, когато искате да постигнете добро представяне.

Как да подобрим дела на импресиите?

Ето няколко стратегии, които ще ви помогнат да увеличите дяла на импресиите си:

  • направете настройки за таргетиране по местоположение – Ако намалите или ограничите настройките си за местоположение, може да забележите увеличение на дяла ви на импресии. Ако таргетирате едно единствено местоположение или район, ще можете да се фокусирате над усилията си за тази област. Ако обаче таргетирате рекламите си за по-малък район, може да предприемете различни стъпки, за да се уверите, че рекламата ви се показва на колкото е възможно повече потребители в тази област.
  • подобрете качеството на рекламата си – както споменахме по-рано качеството на рекламата ви може да повлияе на дяла на импресиите ви. Ако предприемете дадени стъпки за подобряване на рекламите ви, то Google ще показва тези реклами доста по-често поради високия им качествен рейтинг. Опитайте се да подобрите текста на рекламата си, като се опитате да го направите колкото е възможно по-специфичен и свързан с ключовите думи.

Делът на импресиите ви може наистина да ви даде ясна представа как се представят ключовите ви думи. Дали увеличаването на наддаванията и дневния бюджет ще подобри цялостното качество на рекламата и ключовите ви думи.