Защо трябва да се насочим към обучение в колеж

Колежанското образование ни подготвя за университета по един страхотен начин. Днес в България съществуват десетки колежи…