Зъбните имплантати представляват заместители на липсващи зъби. Те се използват с цел заместването на корена на зъба, върху който се поставят новите зъби. Приложението на съвременните зъбни имплантати е в протетичната стоматология, където се използват като опори за зъбни мостове и коронки.

Поставянето на зъбни имплантати е съвременен метод, който е добра алтернатива за проблемни и/или липсващи зъби. В много стоматологични кабинети вече масово се използват различни модерни техники, чрез които се осигурява здрави и красиви зъби.

Съвременната стоматология разполага с различни видове зъбни имплантати. Най- използваните са: еностални и субпериостални. Всеки от тях има своето приложение и функционалност. Най-разпространеният вид зъбни имплантати са т.нар. еностални (вътрекостни), като те от своя страна са: винтови, цилиндрични, или ножовидни. Този вид се препоръчва на пациенти с мостове, или подвижни протези. Субпериостални (в костта) – те се разполагат по билото на челюстта с помощта на метална рамка. Тези зъбни имплантати се използват при хора, които не могат да носят протези и/или които имат минимална височина на костта.

Самата операция при поставянето на зъбни имплантати не отнема много време. Обикновено е за време от 30 минути до 1 час, но е възможно при по-сложни случаи да достигне 2-3 часа. В зависимост от здравословното състояние на пациента, зависи и стоматологичната интервенция.

За да бъдат поставени зъбните имплантати пациентът трябва да има добро общо здраве. Необходимо е също да има достатъчно количество кост, за да бъдат захванати добре. Цената на поставяне на зъбни имплантати е различна, в зависимост от сложността на операционната интервенция. Обикновено стойността варира от 600 до 2 000 лв. Животът на съвременните зъбни имплантати зависи от няколко фактора: от количеството, от качеството на костта по време на интервенцията, от натоварването след това и от поддръжката. Средният срок е около 15 години. Зъбните имплантати изискват системна поддръжка, което включва наблюдение и контрол от страна на лекуващия лекар, за да бъде изследвано състоянието на пациента. Има случаи, при които поставянето на зъбни имплантати не трябва да се състои. При пациенти, които са преминали химиотерапия през последните 6 месеца, при захарен диабет, при алкохолизъм и др. Възможно е при/след поставяне на зъбни имплантати да се появят усложнения. Най-разпространените са: срастване на имплантата с костта, засягане на нерв, прекъсване на кръвоносния съд на зъба и др. Относно прага на възрастта – няма възрастова граница за поставяне на зъбни имплантати, трябва здравословното състояние като цяло да бъде добро, но има долна, препоръчителна граница – 18-20-годишна възраст, която е рискова. Поставянето на зъбни имплантати е съвременен, модерен начин за добро здравословно състояние и красива усмивка.

За да бъдат поставени зъбните имплантати пациентът трябва да има добро общо здраве – Прочетете повече информация по темата тук.