Лидерството и силата на СЕО

Целта на СЕО е да води бизнеса към успех, но за да стане това този човек трябва да има ясна визия за бъдещето на бизнеса.