Slow Food (“бавно хранене”, в противовес на Fast Food) е нестопанска еко-гастрономическа организация, създадена през 1989 г., която се противопоставя на бързото хранене и забързания живот, изчезването на местните традиции в храненето и намаляващия интерес на хората към храната, която консумират, към нейния произход и вкус.

За втори път в Торино, Италия, Slow Food организира световна среща на продоволствените общности Terra Madre (“Майката Земя”). Форумът събра 5000 фермери, селекционери, рибовъдци, производители на традиционни месни храни, пчелари, както и 1000 готвачи и над 200 университета и научни института, за да обменят опит и да обсъдят развитието на нова концепция за земеделието и добрата, екологична и полезна храна.

Terra Madre се проведе в закрития Олимпийски стадион Oval Lingotto и беше открита от Призидента на Италия, Президентката на провинция Пиемонт, Министъра на селското стопансто, Кмета на Торино и др. Присъстваха делегати и наблюдатели от почти 150 страни от всички континенти.

Успоредно с Terra Madre се проведе и т.нар. Salone del Gusto (“салон на вкуса”), на който производители от цял свят представиха свои продукти от хранително-вкусовата промишленост.

Както на Terra Madre, така и в Salone del Gusto, медът и пчелните продукти бяха широко представени като традиционна храна. Такова многообразие от медове от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка, в различни опаковки и етикети виждам за пръв път! В рамките на Terra Madre се проведе семинар на тема “Как да произвеждаме честно качествен мед без замърсители”. Участниците получиха значка с пчелни килийки и надпис “Майката Земя – Майка на медовете”. Бе разпространен манифест, в който се казва, че за производстото на чист и качествен мед е необходимо:

  • Методите за производство в селското стопанство да са съвместими с живота и здравето на опрашващите насекоми и всяка друга форма на живот.
  • Пчеларството да се разглежда като инструмент за развитие, с помощта на който се достига продоволствена самостоятелност чрез увеличаване производството на разнообразни продукти. Това би създало възможност за придобиване и използване на меда и останалите пчелни продукти на местните пазари, особено в страните, чиито икономики се характеризират с ниски доходи.
  • Добавянето на захар към меда, продаван на потребителя, да не е разрешено в нито една страна. Такова фалшифициране на продукта и неговия вкус е равносилно на разрушаване на възможността за нарастване на търсенето и консумирането на мед.
  • Възнаграждението на пчеларите за произведения мед е пропорционално на вложения труд и затова цената на меда трябва да е по-висока от цената на индустриалната захар.
  • Информацията за териториалния и ботанически произход на меда (моно- или полифлорен), както и разнообразните му естествени отличителни черти да са гарантирани за потребителя.
  • Процесите на преобразуване, термичните обработки, процедурите на смесване на пчелния мед да бъдат ясно означени за потербителя върху етикета на производителя.
  • Да се полагат големи усилия за идентифициране и развитие на производствени методи в пчеларството, подходящи за различни екологични условия, съобразени с традициите и местната култура. Доколкото е възможно, производството на мед да става в пити, използвани изключително за тази цел.
  • Да се дава приоритет на генетичното биоразнообразие чрез запазване на пчелни екотипове, приспособени към различни екологични особенности, териториални и климатични условия. Да се отглеждат местни пчели, устойчиви на патологии.
  • Нито една страна да не позволява използването на антибиотици в пчеларството за третиране на американския гнилец.

За какво се говореше на Терра Мадре? За местна икономика (в противовес на пазарната), при която производителят се отнася грижливо с природата, реализира продукцията си непосредствено на потребителя, гарантира нейното качество, получава справедливо възнаграждение за труда си. За необходимостта от запазване на традициите в храненето, за глобализация на традициите в противовес на конвенционалната глобализация. За екология в земеделието, за опасностите които крият генно модифицираните храни и т.н. и т.н.

Terra Madre е мрежа от продоволствени общности, всяка от които е заета със съхраняване качествата на селскостопанските продукти в своята географска територия, в рамките на своята култура. Всички участници във втората среща на Terra Madre получиха луксозен каталог, в който на 750 страници са представени 1600 продоволствени общности от цял свят, в това число и почти 60 пчеларски общности.

Продоволствените общности са два типа – териториални и продуктови. Продукцията на общността трябва да се произвежда в малки количества и да се реализира от дребни предприятия или частни лица. Особено внимание се обръща на следните качества на продукцията: органолептични – продукта трябва да е вкусен; екологични – продукта трябва да е чист и натурален; социални – трудът на производителя трябва да е справедливо оценен, не се допуска дискриминация вътре в общността и исползване на детския труд.

Източник: MultiMax.bg – храна за пчели