Онкологични заболявания са група болести, при които се развиват туморни образувания. При тях се наблюдава неправилно делене и развитие на клетките, в резултат на което нормалното функциониране на организма е нарушено. В групата спадат болести, при които в зависимост от болните клетки могат да засегнат различни участъци от човешкото тяло. Образуванията могат да бъдат злокачествени и доброкачествени. Голям процент от туморите са напълно лечими, но критерият, определящ резултатът е стадият на развитие.

Много е важно болестта да бъде открита навреме. Туморните клетки могат да се появят навсякъде в човешкото тяло, могат да атакуват всеки орган – черва, гърди, простата, жлъчка, костите… Важно е тяхното разпространение да бъде стопирано веднага. Предпоставките, които стимулират появяването и/ или развитието на онкологични заболявания са всички онези явления, които пречат на нормалното функциониране на имунната система. В тази група влизат химичните и физичните влияния,  а също и генетичната предразположеност.

Сред опасностите са и тези хранителни съставки, които са изкуствени и които съдържат канцерогенни елементи. Добре е да не се консумират хранителни съставки, имитиращи истинските, защото те също са причина за стимулиране поява на онкологични заболявания.

Симптомите, които сигнализират за наличие на онкологични заболявания са разнообразни, защото всеки отделен орган, тъкан, заразен от туморни образувания реагира с различни симптоми. За жалост, при по-голяма част от тези заболявания често няма следи, които да алармират за тревога.

Лекарската практика познава различни видове онкологични заболявания. Те наброяват над хиляда вида, които се различават един от друг по различни показатели – видове лекарска намеса, туморни заболявания на органите, растеж и т.н.

Една от най-характерните особеност при всички видове на онкологични заболявания е, че са непредвидими. Ако не бъдат открити на време, техният темп на развитие често може да бъде бърз и дори хаотичен. Диагностиката при тези болести може да бъде различна, защото различните видове се лекуват по различен начин. В зависимост от лекарската преценка може да се проведе диагностициране чрез кръвни изследвания, чрез ехография, рентгенови снимки и др.

Преди да се насрочи лечение, трябва да бъде определен стадия на развитие на болните клетки и техният темп на разрастване. В зависимост от вида на раковите образувания, стадиите могат да бъдат разграничени в 4 основни групи:

  1. Първият стадий е, когато туморът се намира само в органа и няма следи от заразени околни органи, или тъкани.
  2. Вторият е при наблюдение на метастази в регионалните лимфни възли.
  3. При третия стадий, освен болните, са засегнати и здравите органи.
  4. При последният се наблюдават много далечни метастази.

В по-голямата част от лечението на онкологични заболявания е свързано с хирургическа намеса, чрез прием на медикаменти и чрез лъчетерапия. Лечението се определя от лекарската диагноза и от стадия на развой на раковите клетки. Никой не е застрахован от онкологични заболявания, затова е важно да взимаме превантивни мерки. Част от тях са редовни профилактични прегледи, леки и здравословни хранителни режими, движение и др. Темата представлява обществен проблем, защото тенденциите са тревожни. Специални събития на тази тема се организират постоянно, за да могат да бъдат информирани възможно повече хора.