Най-важното за онкологичните заболявания

Какво трябва да знаем за онкологичните заболявания? Кои са предпоставките, стимулиращи появяването и развитието на онкологични заболявания. Превенция срещу тях.