Трансформаторите имат функцията да прехвърлят мощността между две електрически вериги. Трансформаторите са изградени от две намотки, които се наричат първична и вторична. Освен това, трансформаторите имат за цел да преработят напрежението, което попада в тях, за да го направят приемливо за уредите в домакинството или както е в случая – неоновия надпис. Тези уреди имат нужда от ниско напрежение, за да работят. Това е направено от съображения за сигурност. Процедурата по-долу показва начина за свързване на трансформаторите с неоновия източник на осветление. Проследяването на процеса стъпка по стъпка може да се окаже наистина много полезно за потребителите.

Списъкът с продуктите, от които имате нужда за осъществяване на този проект, не е много дълъг. Естествено, потребителите трябва да се снабдят с неонов надпис, както и с необходимите трансформатори. Уредите имат специфични изисквания, за да могат успешно да трансформират напрежението до необходимите стойности за уреда, с който се използват. Потребителите трябва да са наясно какви са изискванията при входа и изхода на веригата. Конекторите също трябва да са съобразени с максималното напрежение на веригата, за да може тя да бъде в изправност през цялото време.

Потребителите, които искат да осъществят този проект сами, трябва да си набавят и предпазни ръкавици, тъй като се работи с високо напрежение. Това наистина ще предпази човека, който работи, от много неприятен опит.

Инструкции за работа

Допълнително изискване за безопасност, когато става дума за работа с трансформатори, е те са за изключени от захранването. Потребителите, които започват работа, не бива да забравят да сложат предпазните ръкавици, преди да започнат работа. Необходимо е точното спазване на всички инструкции на производителя, които са предписани в книжката за употреба на трансформаторите.

Следваща стъпка

Потребителите трябва да започнат с монтажа на трансформаторите на одобрен метален корпус. Следва да се локализират и клемите за свързване на трансформатора. Това гарантира, че захранването може да се свърже с първичната намотка на трансформаторите.

Следва да се намери черният проводник на захранването, което е положителният полюс. Освен нея трябва да има и неутрален полюс. В повечето случаи този проводник е с бял цвят. Черният кабел се свързва към положителния полюс на трансформаторите, белият кабел трябва да отиде към отрицателния полюс на уреда за трансформация на напрежението.

Останалите проводници

Следва да се локализира и кабел, който е зелен на цвят или няма покритие. Това е кабелът, който случи за заземяването на трансформаторите. Тук трябва да се спазват инструкциите на производителя и изискванията на Българския държавен стандарт. Заземяването на трансформаторите трябва да се направи много внимателно. Следва да се прикрепи друг проводник към корпуса на трансформаторите, а другият край към терминал, който е обозначен с буквата „G”. Това ще завърши процеса на заземяването на неоновия надпис и Викиват трансформаторите.

Заключителни дейности по свързването

Свържете тръбата на неоновия надпис с неоновия надпис. Тук трябва да се локализират така наречените вторични терминали за високо напрежение. Това е работата на трансформаторите, които ще го превърнат в такова, което е уместно за неоновия надпис и неговата работа. Има специални проводници, които могат да се използват именно за такива цели.