Поправка на контактори в термопомпа

Контакторите са електрически компоненти, които се намират в кондензаторите. Кондензаторът е външно устройство, което е част от термопомпата.