Как се използва call tracking?

С call tracking можете да следите кои области на вашия маркетинг – цифрови или офлайн – се представят добре и кои области се нуждаят от подобрение.