Пречистване на отпадните води от бита

Пречиствателните съоръжения за битови отпадни води са на биологичен принцип като в самата технология се използват микроорганизми, хранещи се с органичния субстрат в битовите отпадни води.