Професия счетоводител

Практиката показва, че професия счетоводител е подходяща за кадри, на които им върви математиката. И това е логично, защото основно се работи с цифри.