Регистрация на фирма в селското стопанство

Възраждането на българското село зависи до голяма степен от желанието на младите хора да се занимават и да работят в селското стопанство.