Оптимизация на сайт за Google Places

Какви правила трябва да спазваме, за да може да класираме нашия бизнес по-напред в търсачката на Google Places.