Селски туризъм в Родопи – вълнуващо преживяване

Родопи е твърде привлекателна планина за селски туризъм и поради разнообразието от езера, язовири и реки, от гори, поляни и пасбища, от скални образувания…