Съберете информация за различните училища

Когато искате да си купите кола, прахосмукачка или хладилник, можете да говорите с приятелите и семейството си. Можете да намерите информация и в интернет, в потребителски списания или в други публикувани ресурси. По същия начин, когато проучвате училищата, ще се наложи да провеждате телефонни разговори, да събирате писмени материали от различни училища и да търсите статии в местни вестници. Така може да получите необходимата информация.

Наред с учебните програми и философията на училищата, вие ще искате да знаете какви са училищните политики и услуги. Родителите може също да пожелаят да разгледат всички програми за извънкласни дейности, които дадено училище предлага например спорт, клубове, допълнителни уроци.

Учебната програма

Има ли това училище доказано силна програма по основните предмети като български, история, математика и чужди езици?

Какви курсове предлага училището в допълнение към основните предмети?

Какви доказателства има, че това точно училище ефективно обучава учениците си да четат?

Дали училището има извънкласни дейности, които да помагат на това, което през годината се преподава?

Ако детето ви има специални образователни потребности, дали има училището учебна програма и необходимата подкрепа, за да може тези нужди да бъдат съобразени по подходящ начин?

Подход към ученето

Има ли там специален подход към преподаването и ученето (групови проекти, индивидуално обучение, често тестване)?

Ако отговорът е да, смятате ли, че детето ще се наслаждава и ще учи добре при този подход?

Дали училището ще прави всичко възможно, за да се увери, че всяко дете научава необходимото? Предоставя ли възможност на децата да получат допълнителна помощ, когато се нуждаят от нея?

Какво е политиката за домашна работа? Съответства ли на вашите очаквания за това колко домашни трябва да направи детето ви?

Колко големи там са класовете?

Резултати от обучението

Как се сравняват резултатите от тестовете на училището с тези в други училища?

През последните няколко години какви са резултатите от тестовете и дали са се подобрили или влошили?

Как училището обяснява възхода или упадъка?

Колко ученици напускат преди да завършат последната степен?

Какви специални постижения или признание има там?

За статията:
Стъпки при избора на училище за нашето дете
Заглавие:
Стъпки при избора на училище за нашето дете
Описание:
Учебната програма. Въпроси и отговори. Има ли това училище доказано силна програма по основните предмети като български, история, математика и чужди езици?
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: