Свържете контактори със 120-волтова бобина

Свързването на контакторите с кабел е безопасен начин за контролиране на електрическия поток във веригата. Как да свържем контактори със 120-волтова бобина…