Като компонент универсалните електронни подписи допринасят за признаването на една онлайн фактура за оригинална и валидна. Без тях потребителите не могат да се възползват от услугите и предимствата, които предлага електронното фактуриране. Като заместител на хартиените документи, то е по-евтин и бърз начин, който удовлетворява изискванията на доставчици и купувачи.

Всички електронни подписи съдействат за съхранението и защитата на личните ви данни, електронното банкиране и кореспонденция, и разбира се, взимат участие в много други дейности от икономическата и търговската сфера. Самите подписи представляват комбинация от математически действия, наречена алгоритъм, който се е появил на базата на шифрирана информация, претърпяла обработване, чието предназначение е да покаже, че това е истинският й притежател, и че това са оригиналните данни, с които не е извършено нарушение и които не са претърпели някакви промени.

Ако сте от хората, притежаващи така важните електронни подписи, вратите, които се отварят пред вас не са малко. Благодарение на този тип документи, може да се възползвате от услуги, предлагани в най-различни агенции и министерства в страната – Агенция митници, Национална агенция по приходите, Национална здравноосигурителна каса и т.н. Освен това, друга екстра, която отново работи за вас, е възможността за подпис от всяко кътче на света, дори и вие да сте на противоположния му край. Така или иначе, разходите са много по-малко, нервите също. Лесно и бързо пращате и получавате фактури, защото ви е необходимо само интернет достъп, който почти всеки има днес.

Трябва да сте запознати с факта, че подписите си имат определен ред, който спазват, както и параметри, на които отговарят. Последните се изискват от определена фирма, която съгласно закона, има правото да упражнява дейност с такива подписи. Има и по-специални организации, които предпочитат да създадат и използват свои банкови услуги. Така обаче се губи универсалността на документа и се позволява ползването му единствено на дадено място и за определена услуга.