Важността на електронните подписи

Трябва да сте запознати с факта, че подписите си имат определен ред, който спазват, както и параметри, на които отговарят.