Велико Търново – минало и съвремие

Велико Търново е омагьосващ град, завладяващ с хората, с културата си, с историята, която съсредоточава в себе си и с възможностите за развитие…