Аз, като част от нежната половина на човечеството, доскоро дори и не предполагах колко голямо приложение намират всички вериги в съвременната промишленост и бита. Тук става дума не за вериги магазини, а за онези метални приспособления, с чието приложение е по-добре запозната нашата силна половинка. (Или ако трябва да се пошегувам – всички, и мъже, и жени, сме “оковани” с тежките вериги на своите предпочитания.)

Оказа се, че многообразието на тези метални устройства – вериги, е дори по-голямо от сферите на тяхното приложение. А те никак не са малко. Вериги се използват като градивни елементи на машини, използвани в машиностроенето, металургията, химическата промишленост, автомобилостроенето, дървопреработването, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и дори в бита.

По своето устройство най-общо се различават два вида вериги. Първите са познати като товароподемни или кръглозвенни вериги и са с по-просто устройство. Представляват преплетени една в друга обикновено стоманени халки. Обикновено са с големи размери и се използват в случаите, когато е необходим преносът на тежки и обемни товари. В тази връзка тяхна характеристика е якостта и издръжливостта на опън.

По-сложно устроени са задвижващите и подразделящи се на втулкоролкови и зъбни вериги. При първите задвижването се извършва от последователно задвижващи се цилиндри или ролки, а при вторите от зъбни колела. Ролковите вериги са едноредни, двуредни и триредни. Тези видове вериги са неделима съставна част на верижните предавки.

Верижните предавки работят на принципа на зацепването. Предават движение между два или повече валове с успоредни оси. Веригите са гъвкави и това тяхно свойство ги прави удобни за извършване на движение. Затова те намират широко приложение в машиностроенето при производството на машини, използвани във всички сфери на производството. Например само при производството на селскостопански машини различаваме вериги за сеялки, за тороразпръсквачки, сламопреси, комбайни и др. Оказва се, че практически е невъзможно да се развива ефективно, модерно земеделие без наличието на този незначителен и „прост” на пръв поглед елемент. Подобно широко приложение вериги намират и във всички останали производствени отрасли. Особено силно е застъпена употребата на вериги в конвейерните машини, използвани за пренос на суровини, материали, както и за обемно серийно производство. При тях с помощта на вериги се извършват икономии от наемането на работна ръка, пести се и време. Производствения процес е по-евтин, бърз и по-малко трудоемък.

По-просто устроените кръглозвенни вериги пък намират широко приложение и в бита ни. Нерядко те осигуряват сигурността на дома, както и сигурността на автомобила на пътя през зимата. Вериги се използват и в по-простите средства за предвижване като велосипеди и мотоциклети.