Вериги – същност и приложение

Същност и приложение на веригите. Какви видове вериги съществуват и за какво се използват? Приложение на веригите в съвременната промишленост и бита…