Видеофон или обикновен бебефон

Разликата между обикновения аудио-дигитален бебефон и видеофона е огромна. Чрез видеофон вие ще си осигурите допълнително време за вас…