Употреба на мазнините

Какви видове мазнини съществуват? Какво е характерното за тяхната употреба? В готварството мазнините се използват под различна форма…