Регистрация на фирма

Решили сте вече, че желаете да си отворите собствен бизнес и да се замете с вашето любимо дело, но не знаете, какво следва след това.