За романтичния балет и класическите шедьоври

Определението класически танц възниква през XVII век и означава сериозен, тържествен танц. Такъв тип танц става основно изразно средство за балетите на Класицизма