Онлайн бизнес

Защо точно идеи свързани с онлайн търговията? Защото е онлайн – отлична възможност за надомна работа.