добри адвокати

Откриването на добър адвокат е като това да намерите добър лекар – би трябвало да е лесно, но понякога се оказва трудно начинание.