Пречиствателни станции

Съвременните строителни материали са много лесни за приложение, но често не са никак екологични и съдържат огромно количество замърсители.