Предприемачество в България

В България има условия да се развива добър бизнес! Най-големите предимства за развитието на бизнес в България са…