Бременност и раждане в наши дни

В наши дни в повечето случаи решението за бременност не е случайна, а се дискутира, съгласува и планира. Идеята е физически и психичен комфорт преди зачеване.