Подходящи превключватели за осветление

Във всеки дом има редица различни осветителни тела, които трябва да бъдат контролирани. Кои превключватели за подходящи за осветление?