Какво е борд и алея?

Характеристика на цветните градини. Какво е борд и алея? Основни способи са аранжиране на цветя и озеленяване.