Да научим децата си да се държат културно на масата

Често не доглеждаме много неща от държането на децата на масата, поради което се утвърждават в навик редица недобри прояви в поведението им.