Овърдрафт

Допълнителни пари на една ръка разстояние. Овърдрафт по лична сметка и револвиращ заем са един от многото начини за получаване на средства за финансиране на спешни разходи.