Коли за скрап

По данни от регистрите на Изпълнителната агенция по околна среда към 2013 г. у нас функционират 890 площадки за изкупуване на коли за скрап.