Детските танци и песни при развитието на способностите на децата

Основно значение за развитието на певческата наука и танцовото изкуство, оказва развитие на балета, танците и творческите способности на децата в ранна възраст.