Диетично хранене

При съвременното лекуване на някои заболявания наред с лекарствата се прилага и диетичното хранене. То подпомага успешно лекуването.