Добавяне на филтри към охлаждащите вентилатори в компютър

Използването на вентилаторите в голям период от време води до замърсяването им заради праха, който се намира във въздуха, затова се нуждаят от допълнителни филтри.