Гуми за всички сезони

От 15 ноември до 1 март се изисква от закона водачите да оборудват своите превозни средства със зимни гуми, специално предназначени за зимата.