Пречиствателни съоръжения

Локалните пречиствателни станции навлизат все повече като решение на проблема с липса на канализация в много региони. Качествена пречиствателна станция от нов модерен тип и с аеробно пречистване.