Гранулом

Периапикалният гранулом е едно от най-честите усложнения, които се появяват при нелекуван дълго време кариес. Каква е причината за появата на зъбната гранулома…