Озеленяване

Дори и да ви се струва далече, не е никак рано да подготвим моравата си за следващия пролетен сезон, да засадим нови растения и да пресадим старите.